Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa on yleisen ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelma, joka tarjoaa kattavan paketin opintoja oppimisen, opetuksen, kehityksen ja koulutuksen aihealueista. Näitä teemoja käsitellään muun muassa koulutuspolitiikan, työelämän, vuorovaikutuksen ja johtamisen näkökulmista. Meidän opetussuunnitelmamme ottaa siis laajasti  huomioon kasvatustieteilijän erilaiset asiantuntijuusalueet ja perehdyttää opiskelijat niihin. Näiden lisäksi opiskelijat saavat painottaa osaamisensa kehittämistä valitsemaansa suuntaan: kasvatus, koulutus ja yhteiskunta; oppiminen ja opetus tai toiminta, muutos ja innovaatio.

Vapautta lisää myös sivuaineiden lähes vapaa valinta; vain muutamiin sivuaineisiin on pääsykoevaatimus. Lisäksi jos Helsingin yliopiston oma tarjonta ei riitä niin JOO-opinnoilla voi hakea muihin korkeakouluihin suorittamaan opintoja. Esimerkiksi Aalto-yliopiston tuotanotalouden sivuaine on meidän kasvatustieteilijöiden keskuudessa suosittu. Omaa tutkintoa voi siis suunnata just siihen suuntaan, kun itse haluaa ja mikä kiinnostaa!

Kampukset sijaitsevat ympäri Helsinkiä ja kasvatustieteen opiskelijoiden oma tutkikohta on Siltavuorenpenger Kruununhaassa. Monet erilaiset tieteenalat ja järjestöt takaavat sen, että tekemistä, tapahtumia ja meininkiä on laidasta laitaan. Jokaiselle jotain – niin opinnoissa kuin vapaa-ajallakin!

Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivut

Aikuiskasvatuksen kilta ry

Peduca ry