Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopistossa on yhdistetty kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede monitieteiseksi kokonaisuudeksi, jossa tehdään tutkimusta mm. aikuisten oppimisesta ja oppimisympäristöistä, vapaan sivistystyön laaja-alaisista vaikutuksista, kehittävästä arvioinnista, kansalaisyhteiskunnan rakentumisesta, työyhteisöjen kiusaamisen tunnistamisesta sekä syrjäytymisvaarassa olevan nuorison tukitoimista.

Itä-Suomen yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian osasto – Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Kassos ry