Jyväskylän yliopisto

Yleistä

Jyväskylän yliopisto on oiva paikka opiskelijalle. Sen 14 500 opiskelijan ja kuuden tiedekunnan yhteisö tarjoaa loistavat mahdollisuudet tutustua opiskelujen aikana moniin eri aloihin tietotekniikkainsinööreistä psykologeihin. Jyväskylän yliopiston juuret ovat jo 150 vuotta sitten perustetussa opettajankoulutusseminaarissa. Kaupunkimme on siis kuin kasvatustieteilijän koti!

Jyväskylän yliopistosta valmistuu vuosittain myös noin 160 tohtoria. Näiden lisäksi yliopisto keskittyy monipuoliseen tutkimustyöhön, ja se tarjoaakin työpaikan tällä hetkellä noin 2600 hengelle mitä erilaisimmissa työtehtävissä.

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelu ja sivuaineet

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede kuuluu Jyväskylällä Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan ja sen alla Kasvatustieteen laitokseen. Oppiaineemme 180 opintopisteen kandidaattiohjelmaan sisältyy kasvatustieteen perusopinnot (25 pistettä), kasvatustieteen aineopinnot (40 pistettä), muut yhteiset opinnot (23 pistettä) ja jopa 92 pisteen vapaasti valittava opinnot!

Tiedekunnan kandidaattiohjelman yhteisten perusopintojen kursseilla käsitellään viittä ilmiötä, joita ovat oppiminen ja ohjaus, kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osaaminen ja asiantuntijuus, tieteellinen ajattelu ja tieto sekä vuorovaikutus ja yhteistyö. Aineopintojen sisältöopinnoissa keskitytään seuraaviin teemoihin: kasvatus- ja tieteenfilosofia, kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen muutos, kehitys, oppiminen ja oppimisen ohjaaminen sekä toimijuus ja identiteetti erilaisilla elämänkentillä.

Maisteriohjelmamme koostuu 120 opintopisteestä ja se jakautuu syventäviin opintoihin (80 pistettä), vapaasti valittaviin opintoihin (35 pistettä) ja muihin yhteisiin opintoihin (5 pistettä). Maisteriohjelmaan sisältyy myös 10 opintopisteen harjoittelujakso.

Jyväskylän yliopistossa sivuainevalintamahdollisuudet ovat erittäin laajat. Vapaasti valittavia ja samalla kasvatustieteilijöiden keskuudessa suosittuja sivuaineita ovat muun muassa erityispedagogiikka, psykologia, markkinointi, johtaminen ja viestintä. Maisterivaiheessa on suosittua suorittaa myös aikuiskasvattajan pedagogiset opinnot. Opiskella voi myös esimerkiksi viittomakieltä, kestävää kehitystä tai sukupuolentutkimusta.

Jyväskylä opiskelijakaupunkina

Jyväskylässä kaupunki ja opiskelijat ovat yhtä. Yliopiston kampukset sijaitsevat aivan keskustan kupeessa, joten opiskelijat näkyvät Jyväskylän kaupunkikuvassa voimakkaana ja nuorekkaana tuulahduksena. Kompakti keskustaratkaisu tuo palvelut lähelle opiskelijoita, ja toimivan asumisratkaisun takaa myös Kortepohjan ylioppilaskylä kaupungin keskustan ulkopuolella. Myös liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet ovat mainiot kaupungin keskustan rajaavilla Harjulla sekä Jyväsjärvellä. Unohtaa ei saa myöskään Jyväskylän aina eloisaa yöelämää.

Joten tervetuloa Jyväskylään!

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan verkkosivut

Emile ry