#kasvisaakkoset

Kasvisaakkoset koostuvat kasvatustieteilijän ominaisuuksista ja niiden avulla voit hahmottaa koulutuksesi monipuolisuutta. Nappaa tästä mieleisimmät esimerkiksi ansioluetteloosi tai työhakemukseesi!
(Aakkosten käyttö omalla vastuulla. Koottu pilke silmäkulmassa.)


A
 – akateeminen asiantuntija

Kasvatustieteilijän vahvuus on akateemisuus. Yliopistossa opiskelija saa vahvan kasvatuksen akateemisuuteen ja oppii ymmärtämään akateemisen tutkimuksen merkityksen yhteiskunnalle.

B – banaani

Liimamainen raaka-aine, joka toimii sidosaineena monen muun ainesosan välillä. Aivan kuten kasvatustieteilijä!

C – cocktail

Monipuolinen kasvatuksen osaaja. Parhaat palat ravistettuna, ei sekoitettuna.

D – dynaaminen

Sanakirjakin sen sanoo: voimakas, energinen, aktiivinen, elävä, liikkuva, muuttuva, kehittyvä.

E – elinikäinen oppiminen

Kasvatustieteissä korostuu elinikäisen oppimisen merkitys. Ihminen oppii uusia asioita koko elämänkaarensa ajan, ja kasvatustieteilijä ymmärtääkin eri ikävaiheita sekä osaa toimia laajasti eri-ikäisten ihmisen parissa.

F – fiaskon hallinta

Kasvatustieteilijä tietää, että elämässä moni asia on kaaosta, mutta sitä on mahdollista hallita hyvillä yhteistyötaidoilla. Hyvä esimerkki hallitusta kaaoksesta on luokallinen 7-vuotiaita retkellä tai 30 opiskelijaa haalareissa vappuna.

G – generalisti

Generalisteina kasvatustieteilijät eivät valmistu suoraan tiettyyn ammattiin, vaan voivat toimia monella kentällä ja lukemattomissa erilaisissa tehtävissä. Tämä on ehdottamasti yksi kasvatustieteilijän suurimmista vahvuuksista!  Kannattaakin ottaa heti opintojen alussa selvää erilaisista tehtävistä, joihin kasvatustieteilijät ovat työllistyneet. Voit aloittaa tutkimusmatkasi SKOLin alumnitarinoista.

 – holistinen

Kokonaisvaltainen kasvatuksen osaaja. Ymmärtää ihmisen kehitystä ja paikkaa yhteiskunnassa.

I – ihmistuntemus, ihmisläheisyys

Kasvatustieteilijän ydinosaamisalaa on ihmisten ja ihmisen kehityksen ymmärtäminen. Kasvatustieteilijälle kehittyykin opintojensa aikana ihmislähtöiset silmälasit, joita hän voi hyödyntää monessa työtehtävässä.

J – joustava

Kasvatustieteiden koulutus ohjaa moninaiseen ja joustavaan osaamiseen. Omat kiinnostuksen kohteen ohjaavat sivuainevalintoja, mikä taas tekee kasvatustieteilijästä motivoituneen moniosaajan.

K – kasvatuksen kokonaisvaltaisuus

Kasvatus ei tarkoita vain kodin ja koulun antamaa kasvatusta, vaan yhteiskunta ohjaa meitä monin tavoin kasvussa yhteiskunnan jäseneksi. Kasvatustieteilijä ymmärtää nämä rakenteet, kuten sosiaalisten normien vaikutuksen.

L – lapsuudesta aikuisuuteen

Kasvatustieteilijä ymmärtää ihmisen kasvun kaikkine ikävaiheineen.

M – metodologinen ja teoreettinen tietotaito

Kasvatustieteiden koulutuksessa keskitytään paljon metodologiseen osaamiseen ja panostetaan laadukkaisiin tutkielmiin. Luentopainoitteinen opetus antaa laajaa teoreettista osaamista, jota myös tutkielmissa hyödynnetään.

N – nopea päätöksenteko

Nykypäivän trendiä on itsensä johtaminen. Työelämä vaatii yhä enemmän itseohjautuvuutta ja nopeaa päätöksentekoa. Kasvatustieteilijä on kehittänyt näitä taitoja jo opintojensa aikana sekä varmasti myös mitä erilaisimmissa työtehtävissään.

O – organisaatioguru

Moniosaajana kasvatustieteilijän on helppo asettua jos minkälaiseen tehtävään monenlaisissa organisaatioissa. Laajat sivuainemahdollisuudet takaavat myös osaamista monilta eri osa-alueilta, mitä arvostetaan entistä enemmän työelämässä. Kasvatustieteilijä on siis ehdottomasti organisaatioguru!

P – palapeli

Kasvatustieteilijän tutkinto rakentuu kuin palapeli. Jokainen opiskelija valitsee itseään kiinnostavan kokonaisuuden ja osaaminen kehittyy erilaisista paloista. Kasvatustieteilijälle on myös ominaista palapelin jatkuva kehittäminen ja kasaaminen.

Q – Quidquid latine dictum sit, altum videtur

Käännös: ”Mikä tahansa latinaksi sanottu vaikuttaa syvälliseltä.” Fake it till you make it! Kukaan ei ole seppä syntyessään. Kärsivällisyys ja ahkerointi palkitaan aina!

R – ryhmäprosessien ymmärrys

Kasvatustieteilijä ymmärtää ryhmissä syntyneitä rooleja ja viestintää sekä näiden molempien merkitystä työssä. Ryhmäprosessien ymmärrystä päästään harjoittelemaan usein jo opiskeluaikana kursseilla erilaisten ryhmätöiden ja projektien parissa.

S  – systemaattinen

Kasvatustieteilijä pystyy toimimaan suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. Opiskeluaikana itseohjautuvuutta testataan jo opintoja suunniteltaessa ja valittaessa. Ajoissa valmistunut kasvatustieteilijä kielii päättäväisyydestä ja systemaattisesta toiminnasta, kun valittavaa opinnoissa on vaikka muille jakaa.

T – tulevaisuus

Teknologian kehittyessä monet ammatit ovat jäämässä koneiden ja automatisaation jalkoihin. Koneet eivät kuitenkaan koskaan voi korvata ihmisten välistä aitoa vuorovaikutusta, joka kuuluu kasvatustietelijän ydinosaamiseen.

U – uuden oppiminen

Kasvatustieteilijä haluaa luontaisesti kehittää itseään jatkuvasti. Kasvatustieteissä korostetaan elinikäistä oppimista: Oppiminen ei lopu koulun penkille, vaan uusia asioita voi jatkuvasti oppia ja itseään voi kehittää läpi elämän. Ihminen on luonteeltaan utelias ja kiinnostunut uusista asioista, mikä on edellytys oppimiselle.

V – vahvuuksien tunnistaminen

Kasvatustieteissä uskotaan ihmisen yksilöllisyyteen ja tasa-arvoon lähtökohdista huolimatta. Jokaisella ihmisellä on ainutlaatuisia vahvuuksia, joita hyödyntämällä hän pystyy tekemään maailmasta paremman paikan.

X – xylitol

Xylitol ehkäisee hampaiden reikiintymistä – kasvatustieteilijä tietää ja osaa käyttää keinoja, joilla ennaltaehkäistä esimerkiksi syrjäytymistä.

Y – yhteistyökyvyt

Useat kasvatustieteilijät toimivat asiantuntijatehtävissä erilaisissa organisaatioissa. Erityisesti tämänkaltainen työ vaatii hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Kasvatustieteiden koulutuksessa ryhmätyöt ohjaavat toimimaan yhteistyötä vaativissa tehtävissä.

Z – zoomi

Kasvatustietelijä voi asettua yhteiskunnan ja ihmisen väliin moneen kohtaan riippuen tehtävästään. Toisissa tehtävissä zoomi on tarkennettu hyvinkin lähelle yksittäistä ihmistä, kun taas toisissa kasvatustieteilijän vaikutusala on laajempi.

Å – ångström

Pituuden mittayksikkö, jolla ilmaistaan esimerkiksi atomien välisien yhteyksien pituuksia. Kaukaa haettu, mutta kasvatustieteilijän työssä pienetkin panostukset voivat saada suurta muutosta aikaan.

Ä – äiti ja isä

Suomalainen yhteiskunta pohjautuu tasa-arvolle ja kasvattajana voi toimia sekä äiti että isä. Tasa-arvo liittyy vahvasti kasvatus- ja koulutusalaan, ja se on merkittävä arvo kasvatustieteiden kentällä.

Ö – överi, ei vajari

Kasvatustieteilijät ovat mahtavia moniosaajia, joilla on paljon osaamista ja taitoa kehittää osaamistaan jatkuvasti. Kasvatustietelijä = överiupee tyyppi!