Lapin yliopisto

Kasvatusalan koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, mediakasvatus)

Lapin yliopistossa voi toistaiseksi valita pääaineeksi yleisen kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai mediakasvatuksen. Kandivaiheessa on samat opinnot kaikissa pääaineissa. Mediakasvatuksen maisteriohjelma on englannin kielinen ja mediakasvatusta voi kasvatustieteellisessä tiedekunnassa opiskella vain Rovaniemellä.

Lapin yliopistossa on yhteensä neljä eri tiedekuntaa: kasvatustieteiden tiedekunta,  oikeustieteiden tiedekunta, yhteiskuntatieteiden tiedekunta ja taiteiden tiedekunta. Lapin yliopistossa on vapaa sivuaineoikeus ja sivuaineita voi valita muistakin tiedekunnista. JOO-opintojen kautta voi hakea lukemaan sivuaineita myös Oulun yliopistosta.

Opiskelijakaupunkina Rovaniemi on lämminhenkinen ja yliopisto ja ammattikorkeakoulu pitävät opiskelijaelämän vilkkaana. Opiskelijaelämä on yliopiston pienuuden takia todella poikkitieteellistä ja kavereita löytyy muista tiedekunnista ja muilta vuosikursseilta. Ainejärjestö yleisen kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja mediakasvatuksen opiskelijoille on Lastu ry. Yliopiston tilat on hienot ja opiskeluseuraa löytyy aina. Etenkin Petronellassa notkuminen on suosittua lastulaisten keskuudessa. Lastulaiset tulevat kaikkialta Suomesta.

Rovaniemellä on mahtavat mahdollisuudet harrastaa monenlaista ulkoilua ja urheilua. Keskustan läheltä löytyy kauniita vaellusreittejä, urheiluopisto ja laskelttelukeskus mahdollistavat paljon harrastamista. Suosittuna turistikohteena Rovaniemi on pullollaan viihtyisiä ruokapaikkoja ja kahviloita.

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivut

Lastu ry