Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto

Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto on alkuvuodesta 2018 perustettu Suomessa opiskelevien kasvatustieteilijöiden yhteistyöjärjestö. Liitosta käytetään epävirallista lyhennettä SKOL. Liiton tehtävä on kehittää yhteistyötä eri kaupunkien kasvatustieteiden opiskelijoiden välillä sekä vahvistaa kasvatustieteilijöiden brändiä työmarkkinoilla.

SKOL toimii kattojärjestönä kaikille yleisen kasvatustieteiden opiskelijajärjestöille, jotka ovat: Helsingin Peduca ry, Aikuiskasvatuksen Kilta ry ja Didacta ry, Turun Katko ry, Tampereen Mentor ry, Joensuun Kassos ry, Jyväskylän Emile ry, Oulun Motiva ry ja Rovaniemen Lastu ry. SKOLin tavoitteena on lisätä Kasvatustieteiden opiskelijajärjestöjen yhteistoimintaa ja tehdä kaupunkien välisten yhteistyökuvioiden toteutumisen helpoksi toimimalla linkkinä järjestöjen välillä, sekä omalta osaltaan toteuttaa kaikille yhteistä toimintaa. SKOL pyrkii myös brändäämään kasvatustieteitä omana tieteenalanaan ja välittämään tietoa siitä, mitä kasvatustieteilijöillä on tarjota työmarkkinoille, mitkä ovat kasvatustieteilijöiden valttikortteja työelämässä ja mistä kasvatustieteen opinnot koostuvat.
Lisäksi tavoitteena on tuoda arvokasta tietoa niin korkeakouluihin hakeville, kuin kasvatustieteilijöistä yhteistyökumppaneina tai työntekijöinä hyötyville tahoille. Jäsenyhdistysten ja SKOLin välisellä yhteistyöllä vahvistetaan yhteishenkeä kasvatustieteiden opiskelijoiden keskuudessa ympäri Suomea ja luodaan yhdessä kasvatustieteilijöille vahvempaa jalansijaa työelämässä.

Skol_3