Mentorointiohjelma

Oletko opintojesi loppuvaiheessa oleva opiskelija tai vastavalmistunut kasvatustieteilijä? Kaipaatko boostia työnhakuun, tai tukea urasuunnitteluun ja omien vahvuuksien tunnistamiseen? Haluaisitko saada vinkkejä jo työelämässä olevalta kasvatustieteilijältä?

Entä oletko alumni, jota kiinnostaisi oman ammattitaidon ja osaamisen jakaminen opiskelijan tai vastavalmistuneen kanssa? Kiinnostaisiko sinua jakaa verkostojasi ja kokemuksiasi, sekä kehittää osaamistasi toisen oppimisen tukemisen kautta?

Hae mukaan SKOLin ensimmäiseen, pilottina toimivaan valtakunnalliseen mentorointiohjelmaan! Hakuaika mentoriksi (alumniksi) ja aktoriksi (opiskelija/vastavalmistunut) päättyy 15.9., jolloin mentorointiparit muodostetaan. Ohjelma alkaa lokakuussa.

Häh, mitä, miten? – Tälle sivulle on koottu tietoja mentoroinnista sekä info SKOLin täysin etänä toteutettavasta ensimmäisestä mentorointiohjelmasta!

Mikä Mentorointiohjelma?

Mentoroinnin tarkoituksena on tukea loppuvaiheen opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymistä. Se on konsepti, joka tuo työelämää erityisellä tavalla lähemmäs opintoja. Mentorointi tapahtuu useimmiten kahden henkilön välisinä tapaamisina niin, että toinen toimii mentorina (opettaja, valmentaja, kannustaja, asiantuntija) ja toinen aktorina (oppilas, valmennettava).

Karjalainen ym. (2006, 96) ovat tiivistäneet mentoroinnin ”ammatilliseksi ohjaussuhteeksi, jossa erilaista osaamista ja kokemusta omaavat henkilöt ovat vuorovaikutuksessa keskenään tavoitteena toisen osapuolen (aktorin) opastaminen ja auttaminen työhön liittyvissä kysymyksissä”.

Mentoroinnille ei kuitenkaan ole olemassa yksiselitteistä määritelmää ja jokainen mentorointisuhde muodostuu omanlaisekseen. Mentoroinnissa molemmilla, sekä aktorilla että mentorilla, on omien päämäärien lisäksi yhteisiä tavoitteita, joita kohti kuljetaan avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin avulla. Tämän vuoksi erityisen tärkeänä voidaan pitää eri näkökulmista käytyjä keskusteluja sekä sitoutumista yhteiseen prosessiin. Olennaista on aktorin halu kehittyä ja mentorin halu auttaa. Mentoroinnin yhtenä tärkeänä päämääränä voidaan nähdä se, että aktori saa oman uransa rakentamiseen ideoita sekä sparrausta työelämään siirtymiseen, jolloin työkentästä muodostuu selkeämpi kuva ja omat unelmat selkeytyvät.

Miksi kannattaa lähteä mukaan?

Haku SKOLin mentorointiohjelman pilottiin on auki!

SKOLin mentorointiohjelma (lokakuu 2020 – maaliskuu 2021) on ensimmäinen laatuaan, eli pilotti. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Hakuaika mentoreille on auki 15.9. asti. Mentoreiden hakulomake: https://bit.ly/2D3Ylae 

Hakuaika aktoreille (eli opiskelijoille ja vastavalmistuneille) on auki 15.9. asti. Linkki hakulomakkeeseen: https://bit.ly/352E9RR

Haun kautta sitoudut osallistumaan ohjelmaan, mikäli tulet valituksi. Toivommekin, että perustelet lomakkeessa motivaatiotasi sitoutua ohjelmassa mukana oloon. Opiskelijahaussa etusijalla ovat opintojensa loppuvaiheessa olevat sekä vastavalmistuneet. 

Sopivat mentori-aktori (alumni-opiskelija) parit muodostetaan hakulomakkeissa ilmoitettujen tietojen perusteella. Mentori pyritään valitsemaan aktorille siten, että tämän työkokemus sopii aktorin mielenkiinnonkohteisiin. Pyrimme siihen, että kaikki hakeneet pääsisivät mukaan, mutta lopullinen ohjelmaan pääsevien parien määrä määräytyy hakijoiden määrän mukaan, eli miten sopivia pareja muodostuu.

Tieto päätöksestä ja valitusta parista tiedotetaan syyskuun loppuun mennessä. Valitut lisätään myös SKOL mentorointi 2020 Facebook-ryhmään, joka toimii ohjelman osallistujien ja vetäjien välisenä viestintäkanavana. 

Varsinainen mentorointiohjelma alkaa lokakuussa yhteisellä aloitustilaisuudella myöhemmin ilmoitettavana arki-iltana lokakuussa. Aloitustilaisuus järjestetään etätoteutuksena. 

Ohjelma jatkuu mentorointiparin (etä)tapaamisina väh. 1 kerta/kk. Parit sopivat keskenään mentoroinnin tavoitteista ja käytännön toteutuksesta.  Parit laativat aluksi mentorointisuunnitelman, ja opiskelijan tarpeet määrittävät pitkälti tapaamisten aiheita. SKOL tarjoaa kuitenkin aiheita ja erilaista materiaalia tapaamisten tueksi. Erilaisia teemoja tapaamisille voivat olla esimerkiksi: itsetuntemus, osaamisen tunnistaminen, työnhaku ja ajankäyttö. Lisäksi SKOL auttaa pareja mentorointisuunnitelman laatimisessa. 

Mentorointiohjelma loppuu maaliskuussa 2021 yhteiseen lopputapaamiseen, jossa jaetaan kokemuksia. Ohjelman päätteeksi osallistujilta kerätään myös palaute ohjelman kehittämiseksi.

Tervetuloa mukaan SKOLin ensimmäiseen mentorointiohjelmaan!

-SKOLin Alumnitiimi, Mentorointiohjelman vetäjät

Lähteet:

Karjalainen, M., Heikkinen, H. T., Huttunen, R. & Saarnivaara, M. 2006. Dialogia ja vertaisuus mentoroinnissa. Aikuiskasvatus 2, 96–103.