Kasvatustieteiden opiskelu

Kasvatustieteitä voi opiskella ympäri Suomea seitsemässä eri yliopistossa: Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä, Rovaniemellä, Oulussa, Tampereella ja Joensuussa. Tieteiden kentällä kasvatustieteet sijoittuva yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden välimaastoon ja usein kasvatustieteitä kuvataan ihmistieteiksi.

Kasvatustieteiden koulutukseen kuuluu tyypillisesti kasvatuksen historian opinnot, koulutuspolitiikkaan tutustuminen, koulutuksen hallinnon ja kehittämisen opinnot sekä kasvatuksen sosiologinen ulottuvuus.

Kasvatustieteisiin kuuluu eri pääaineita, jotka vaihtelevat hieman yliopistoittain. Kaikissa kaupungeissa voi opiskella pääaineena yleistä kasvatustiedettä. Osassa yliopistoista aikuiskasvatustiedettä opiskellaan yleisen kasvatustieteen ohella ja osassa yliopistoista aikuiskasvatusta voi opiskella omana pääaineenaan. Lisäksi esimerkiksi Turussa kasvatustieteiden koulutuksessa voi pääaineeksi valita erityispedagogiikan ja Lapin yliopistossa mediakasvatuksen. Koulutuksissa on hieman painotuseroja ja siitä syystä kannattaa koulutuksiin tutustua tarkkaan, jotta löytää omia kiinnostuksen kohteita vastaavan yliopiston.

Opinnot