Oulun yliopisto

Oulun yliopiston kasvatusalan koulutuksen tieteellisenä perustana on kasvatustieteen, psykologian ja sosiologian tieteenperinteet. Koulutuksen ammatillisena perustana ovat opetus-, suunnittelu-, tutkimus- ja hallintotehtävät sekä tehtävät ohjauksen ja neuvonnan parissa erilaisissa ohjaustoimintaa tarvitsevissa organisaatioissa. Oulun yliopistossa kandidaattivaiheen pääainevaihtoehdot ovat kasvatustiede ja kasvatuspsykologia. Maisterivaiheessa voi puolestaan suuntautua joko pedagogisiin instituutioihin ja asiantuntijuuteen tai kasvatuspsykologiaan.

Oulun yliopistossa parasta on ehdottomasti yhteisöllisyys! Ainejärjestöt tekevät paljon yhteistyötä, minkä myötä yliopiston käytävillä kävelee tuon tuosta vastaan tuttuja tyyppejä. Oulun yliopiston pääkampuksella Linnanmaalla on saman katon alla arkkitehtuurin, teknillinen, kasvatustieteiden, humanistinen, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnat sekä kauppakorkeakoulu – kampus on suuri kokonaisuus, jonka kaikki osat ovat yhteydessä toisiinsa. Kasvatustieteiden opiskelijalla on siis runsaat mahdollisuudet valita sivuaineita eri tiedekunnista ja muovata tutkinnosta oman näköinen!

Linkki UniOulun vlogiin, jossa Suvi kertoo kasvatustieteen opiskelusta Oulun yliopistossa

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivut

Motiva ry