Turun yliopisto

Kasvatustieteiden koulutus (yleinen kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka)

Turun vahvuutena on monipuolisuus, sillä Turussa voi opiskella pääaineena yleistä kasvatustiedettä, aikuiskasvatustiedettä tai erityispedagogiikkaa. Turussa on mahdollisuus suorittaa myös pedagogiset opinnot kaikissa pääaineissa ja saada opettajan/ erityisopettajan kelpoisuus. Jokainen opiskelija voi luoda omanlaisen opintopolun, sillä sivuaineita voi valita laajasti eri aloilta. Suosittuja sivuainevalintoja Katkolla ovat psykologia, sosiaalitieteet, liiketoimintaosaaminen sekä työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus (Tyhe). Turussa tehdään myös yhteiskunnallisesti merkittävää kasvatustieteellistä tutkimusta, joka on vertailevan kasvatustieteen lisäksi kasvatussosiologisesti, -historiallisesti ja koulutuspoliittisesti painottunutta.

Joka neljäs turkulainen on opiskelija, joten Turku on varsinainen opiskelijakaupunki! Turussa on helppo opiskella, sillä kampusalue sijaitsee aivan kaupungin keskustassa. Haalarit ovat tuttu näky katukuvassa ja erilaisia opiskelijatapahtumia on paljon. Esimerkiksi ainejärjestömme Katko järjestää aktiivisesti erilaisia tapahtumia, kuten bile-, hyvinvointi-, työelämä- ja kulttuuritapahtumia sekä pitää huolta opiskelijoiden edunvalvonnasta.

Tervetuloa Turkuun ja Katkolle!

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Katko ry